Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Szahada - wyznanie wiary

Szahada czyli wyznanie wiary jest pierwszym filarem Islamu. Jest to warunek konieczny do spełnienia, by stać się muzułmaninem/muzułmanką. Wyznanie wiary brzmi następująco:

 

Aszhadu alla illaha illah lah, ła aszhadu anna Muhammadan rasulullah.”

 

Czytaj dalej...

Dżihad

Czasem można usłyszeć opinie, że Islam propaguje i zachęca do prowadzenia wojen w imieniu Allaha. Formułowaniu tego typu opinii zwykle towarzyszy jedno słowo - dżihad. Osoby stawiające tę tezę nie znając znaczenia, pochodzenia ani konceptu tego pojęcia chętnie używają go chcąc pokazać innym, jak dobrze znają Islam. Zgodnie z ich definicją dżihad to „święta wojna”, którą muzułmanie wszczynają przeciwko wszystkim innowiercom kierując się zasadą „nawróć się lub giń.”

 

Czytaj dalej...

Stosunek muzułmanów do innowierców

Tłumaczenie wykładu prof. Abdulaziza Bayındıra

 

Miałem kiedyś ucznia o imieniu Dawid. Dawid był chrześcijaninem. Pewnego dnia podczas wspólnej rozmowy chłopak poprosił mnie o opinię na temat stosunku muzułmanów wobec innowierców.  W odpowiedzi dałem mu do przeczytania piąty wers sury Taubah:

 

A gdy miną zakazane miesiące, wtedy zabijcie tych bałwochwalców gdzie tylko ich znajdziecie, schwytajcie ich i aresztujcie i czekajcie na nich w każdym miejscu. Lecz jeśli się nawrócą, będą odprawiać modlitwy oraz ofiarowywać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Allah jest Przebaczający, Litościwy.”

{Koran, Taubah:5}

 

Czytaj dalej...

Imiona i atrybuty Szatana

Koran mówiąc o Szatanie używa dwóch określeń: Szeitan lub Iblis. Arabskie słowo Szeitan zwykle tłumaczy się jako „ten, który się oddala” bądź też „ten, który zginie.” Mimo iż Szeitan i Iblis merytorycznie znaczą to samo i stąd używa się je wymiennie, językowo są to dwa różne słowa, bowiem Iblis to „ten, który stracił wszelką nadzieję na otrzymanie błogosławieństw.”

Czytaj dalej...

Newsletter

2018  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates