Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Filary Islamu

Muzułmanin to osoba, która wierzy w Allaha (Jedynego Boga) i poddaje się Jego woli. Filary Islamu to podstawowe praktyki religijne, które każdy wierzący obowiązany jest wypełniać.

Czytaj dalej...

Szahada - wyznanie wiary

Szahada czyli wyznanie wiary jest pierwszym filarem Islamu. Jest to warunek konieczny do spełnienia, by stać się muzułmaninem/muzułmanką. Wyznanie wiary brzmi następująco:

 

Aszhadu alla illaha illah lah, ła aszhadu anna Muhammadan rasulullah.”

 

Czytaj dalej...

Dżihad

Czasem można usłyszeć opinie, że Islam propaguje i zachęca do prowadzenia wojen w imieniu Allaha. Formułowaniu tego typu opinii zwykle towarzyszy jedno słowo - dżihad. Osoby stawiające tę tezę nie znając znaczenia, pochodzenia ani konceptu tego pojęcia chętnie używają go chcąc pokazać innym, jak dobrze znają Islam. Zgodnie z ich definicją dżihad to „święta wojna”, którą muzułmanie wszczynają przeciwko wszystkim innowiercom kierując się zasadą „nawróć się lub giń.”

 

Czytaj dalej...

Imiona i atrybuty Szatana

Koran mówiąc o Szatanie używa dwóch określeń: Szeitan lub Iblis. Arabskie słowo Szeitan zwykle tłumaczy się jako „ten, który się oddala” bądź też „ten, który zginie.” Mimo iż Szeitan i Iblis merytorycznie znaczą to samo i stąd używa się je wymiennie, językowo są to dwa różne słowa, bowiem Iblis to „ten, który stracił wszelką nadzieję na otrzymanie błogosławieństw.”

Czytaj dalej...
2018  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates