Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Nie przekreślaj siebie

Bóg stworzył ludzi skłonnych do czynienia nie tylko dobra, ale i zła. Wszechmogący dał nam wolną wolę, wybór podążania za dobrem lub złem, a także siłę do stawiania oporu naszym negatywnym cechom charakteru.

 

Czytaj dalej...

Wudu - ablucja

Wudu (in. ablucja) to rytualne obmycie się przed danymi aktami czci.

 

Ablucja jest potrzebna do:

- modlitwy,

- okrążenia Kaby podczas pielgrzymki,

- choć nie jest to obowiązkowe to jednak zaleca się, by być w stanie rytualnej czystości również przed czytaniem i recytowaniem Koranu.

 

Czytaj dalej...

Kompilacja Koranu

Koran posiada pewną charakterystyczną cechę, której brakuje Biblii oraz Torze. O tym jaka to cecha mówi dziewiąty wers sury Hidżr. Czytamy:

 

Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie

i My jesteśmy jego stróżami!”

{Koran, 15:9}

 

Przytoczony fragment informuje, iż Koran pozostanie zachowany bez jakichkolwiek zmian i jest to obietnica złożona przez Samego Allaha.

 

Czytaj dalej...

Islam w pigułce

Islam jest religią monoteistyczną (monoteizm - wiara w Jednego Boga). Słowo Islam pochodzi z języka arabskiego i oznacza „poddanie się woli Boga”. Muzułmanin (z arabskiego Muslim) to osoba, która tę wolę wypełnia. Islam nie jest religią wymyśloną przez człowieka, stąd też nazywanie Islamu “mahometanizmem” jest błędne, gdyż oznaczałoby to, że jej założycielem był Mahomet. Mahomet, a raczej Muhammad (tak brzmi naprawdę imię Proroka), był ostatnim prorokiem i wysłannikiem Boga. Muzułmanie mówią o Bogu Allah. Allah nie jest „imieniem Boga muzułmanów”; Allah w języku arabskim znaczy po prostu Jeden Bóg.

2018  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates