Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Szahada - wyznanie wiary

Szahada czyli wyznanie wiary jest pierwszym filarem Islamu. Jest to warunek konieczny do spełnienia, by stać się muzułmaninem/muzułmanką. Wyznanie wiary brzmi następująco:

 

Aszhadu alla illaha illah lah, ła aszhadu anna Muhammadan rasulullah.”

 

Czytaj dalej...

Dżihad

Czasem można usłyszeć opinie, że Islam propaguje i zachęca do prowadzenia wojen w imieniu Allaha. Formułowaniu tego typu opinii zwykle towarzyszy jedno słowo - dżihad. Osoby stawiające tę tezę nie znając znaczenia, pochodzenia ani konceptu tego pojęcia chętnie używają go chcąc pokazać innym, jak dobrze znają Islam. Zgodnie z ich definicją dżihad to „święta wojna”, którą muzułmanie wszczynają przeciwko wszystkim innowiercom kierując się zasadą „nawróć się lub giń.”

 

Czytaj dalej...

Imiona i atrybuty Szatana

Koran mówiąc o Szatanie używa dwóch określeń: Szeitan lub Iblis. Arabskie słowo Szeitan zwykle tłumaczy się jako „ten, który się oddala” bądź też „ten, który zginie.” Mimo iż Szeitan i Iblis merytorycznie znaczą to samo i stąd używa się je wymiennie, językowo są to dwa różne słowa, bowiem Iblis to „ten, który stracił wszelką nadzieję na otrzymanie błogosławieństw.”

Czytaj dalej...

Jak pokonać Szatana?

 O wy, którzy wierzycie!

Chodźcie w pokoju wszyscy

i nie chodźcie śladami szatana!

Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym!”

{Koran, 2:208}

 

Szatan to stworzenie, które bezustannie usiłuje skorumpować ludzi, zniszczyć ich życie i pociągnąć za sobą w otchłań Piekła. By osiągnąć swój cel stosuje różnorakie techniki i nie zawaha się przed niczym - w końcu będąc z góry skazanym na wieczne potępienie nie ma niczego do stracenia. Trzeba być świadomym tego, że Szatan podchodzi do każdego, bez wyjątku. To nie prawda, że tylko ludzie złego charakteru oraz niewierzący są narażeni na jego działania, bowiem Iblis dokłada wszelkich starań i sięga po różne chwyty, by sprowadzić na złą drogę również ludzi bogobojnych.

Czytaj dalej...
2018  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates