Islam Religia Pokoju

Czy Prorok Muhammad napisał Koran?

Od czasu do czasu osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy na temat Islamu kierują bezpodstawny zarzut jakoby Koran był dziełem Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Dokonajmy zatem szczegółowej analizy tego twierdzenia i przekonajmy się, czy jest ono słuszne.

 

1. Prorok Muhammad (pokój Allaha z nim) otrzymał Koran od chrześcijańskiego kowala.

W czasach Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) niektórzy poganie oskarżali go, że tak naprawdę otrzymał Koran od rzymskiego kowala - chrześcijanina mieszkającego na obrzeżach Mekki. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) miał zwyczaj przyglądać się jego pracy.

 

Sam Koran odpiera te ataki następującymi słowami:

 

My wiemy, że oni mówią:

'Jego uczy tylko zwykły człowiek.'

Język tego, na którego oni wskazują, jest obcy,

a ten - to język arabski, jasny!”

{Koran, 16: 103}

 

Jak człowiek, który posługiwał się obcym dla Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) językiem i prawie wcale nie znał języka arabskiego mógł być źródłem Koranu, którego styl emanuje elokwencją, bezbłędnością i płynnością? Twierdzić jakoby kowal przekazał Wysłannikowi Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) Koran to tak, jakby sądzić, że pewien Chińczyk przybył do Anglii i nie znając odpowiednio angielskiego był nauczycielem Szekspira.

 

2. Muhammad (pokój Allaha z nim) otrzymał nauki religijne od żydów i chrześcijan.

Są tacy, którzy uważają, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) otrzymał nauki od żydów i chrześcijan. Jednakże jego kontakt z żydowskimi i chrześcijańskimi uczonymi był ograniczony. Najwybitniejszym chrześcijańskim teologiem, jakiego znał był stary ślepiec – Łaraka ibn Naufal – krewny pierwszej żony Wysłannika (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) - Chadidży. Mimo iż z pochodzenia Arab, Łaraka był chrześcijańskim konwertytą i bardzo dobrze znał Nowy Testament. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) spotkał go tylko dwukrotnie: pierwszy raz, gdy uczony modlił się w pobliżu Kaby (było to jeszcze przed proroczą misją Muhammada – pokój i błogosławieństwo Allaha z nim); zaś ich drugie spotkanie miało miejsce zaraz po otrzymaniu przez Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pierwszego objawienia Koranu. Łaraka zmarł trzy lata później, natomiast Koran był zsyłany Prorokowi przez kolejne 20 lat. Nie można więc twierdzić, że Łaraka był źródłem informacji zawartych w Koranie.

 

3. Wysłannik Allaha (pokój Allaha z nim) otrzymał religijne pouczenia podczas swych dyskusji z Ludźmi Księgi.

Kolejnym bezpodstawnym stwierdzeniem jest, iż Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zaczerpnął informacji dotyczących religii dzięki swym dyskursom prowadzonym z Ludźmi Księgi (żydami i chrześcijanami). Konwersacje te rzeczywiście miały miejsce, ale dopiero 13 lat po pierwszym objawieniu Koranu. Co więcej, podczas tych dyskusji to Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pełnił rolę nauczyciela zapraszając Ludzi Księgi do Islamu, zatem nie były to spotkania, na których Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) uczył się od żydów czy chrześcijan. Po tych rozmowach kilkoro Ludzi Księgi przyjęło Islam.

 

4. Muhammad (pokój Allaha z nim) poznał Pisma Święte w trakcie swych licznych podróży

Niektórzy twierdzą, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) otrzymał wiedzę na temat dawnych Świętych Pism dzięki częstym podróżom. Oskarżenie to jest bezpodstawne, ponieważ jak pokazują wszelkie historyczne zapisy, Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przed rozpoczęciem swej posłanniczej misji odbył jedynie trzy podróże poza tereny Mekki:

I. W wieku sześciu lat towarzyszył matce w podróży do Medyny.

II. Pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia razem z wujem Abu Talibem wyjechał do Syrii.

III. Mając dwadzieścia pięć lat poprowadził karawanę Chadidży do Syrii.

Koran więc nie mógł powstać na podstawie okazjonalnych rozmów Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) z żydami czy chrześcijanami odbytych w trakcie tych trzech podróży.

 

5. Dodatkowe dowody

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był jak otwarta księga – każdy znał go na wskroś. W rzeczywistości, Allah zesłał fragment Koranu pouczając ludzi, by pozwolili Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) na trochę prywatności w jego własnym domu! Gdyby zatem Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) spotykał od czasu do czasu ludzi, którzy byliby źródłem Koranu, fakt ten nie mógłby pozostać w tajemnicy. Co więcej, Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) jeszcze przed rozpoczęciem swej działalności był znany ze swej prawdomówności i szczerości – nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Jego wrogowie bacznie obserwowali każdy jego ruch, by tylko móc znaleźć powód, aby nazwać go kłamcą, fałszerzem. Nie potrafili jednak podać ani jednego przypadku, kiedy to Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mógł potajemnie spotkać się z żydami lub chrześcijanami i czerpać od nich wiedzę.

 

Gdy przyjrzymy się zwolennikom Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) znajdziemy wśród nich między innymi sławnych i wybitnych dostojników ludu Kurajsz. Byli to ludzie o wielkiej inteligencji i mądrości. Bez trudu zauważyliby coś podejrzanego w sposobie, w jakim Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) głosił im objawienia, zwłaszcza, że jego posłannicza misja trwała 23 lata.

 

Wysłannik Allaha był osobą niepiśmienną – nie był w stanie przeczytać żadnej księgi. Co ciekawe sama Biblia została po raz pierwszy przetłumaczona na język arabski wiele lat po śmierci Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie był również poetą, a mimo to Koran nie ma sobie równych. Język Koranu jest tak piękny, że nawet najwybitniejsi poeci żyjący w czasach Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie potrafili stworzyć niczego podobnego do Koranu. Jest to jeden z cudów tej Świętej Księgi – jest ona nie do podrobienia. Skoro nawet najwybitniejsi poeci wszech czasów nie byli i nadal nie są w stanie skomponować nawet krótkiej sury podobnej do sur Koranu, jak zatem można mniemać, że człowiek, który nigdy w życiu nie przeczytał żadnej księgi, ani też nie był poetą mógł być jego autorem? Co więcej, Koran zawiera liczne opisy faktów naukowych, które w czasach Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie były nikomu znane. Dopiero nowoczesna nauka zdołała je odkryć i potwierdzić. Skąd więc Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mógł znać te fakty i tak dokładnie, bezbłędnie je opisać?

 

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie otrzymał z powodu Koranu żadnych korzyści – wręcz przeciwnie, został on wygnany, wyśmiany, obrzucony obelgami, a jego najwięksi wrogowie czyhali na jego życie.

Przytoczone dowody jasno świadczą nie tylko o tym, że Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie otrzymał żadnych nauk teologicznych od Ludzi Księgi i nie mógł być zainspirowany ich Świętymi Pismami, lecz także nie uzyskał jakiejkolwiek pomocy innych osób i nie miał żadnych powodów, by samemu stworzyć Koran, ba, nie był nawet do tego zdolny. Jedynym źródłem Koranu jest Allah. Nie są to puste słowa, ponieważ jak widzimy istnieją na to liczne dowody.

 

Źródło: www.irf.net 

Tłumaczenie Koranu: J. Bielawski

 

Polecany artykuł: Kompilacja Koranu

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates