Islam Religia Pokoju

Oczekiwanie od religii cudów

Wielu wyznawców poszczególnych religii usilnie stara się dowieść prawdziwości ich wiary powołując się na konkretne cuda, jakie miały być dokonane przez ich proroków, wysłanników, tzw. „świętych” czy duchownych. Te różnorodne nadprzyrodzone zdarzenia mają być wyznacznikiem tego, iż dana religia rzeczywiście pochodzi od Boga i to w nią należy wierzyć.

 

Nieważne jednak czy konkretne „cuda” naprawdę miały miejsce, czy też nie - to nie one winny być dla nas czynnikiem decydującym o autentyczności danej religii – to nie ich należy szukać w wierze i nie one powinny stanowić powód do podążania za konkretną religią. Dlaczego? Otóż dlatego, że w ten sposób bardzo łatwo można manipulować ludźmi i sprawić, aby uwierzyli nawet w fałszywy system wiary. Prawie każda religia może zaprezentować pewne „cuda”, zatem na jakiej podstawie mielibyśmy rozpoznać, która jest prawdziwa? Cuda więc nie są wiarygodnym, rzetelnym czynnikiem świadczącym o prawdziwości konkretnej religii.

 

Religia to nie zbiór niespotykanych, nadprzyrodzonych zjawisk, czy pokaz paranormalnych zdolności człowieka. Religia to coś znacznie większego, głębszego...to system zesłany przez Tego, Który powołał nas do życia i stworzył cały otaczający nas Wszechświat – system, za pomocą którego możemy się przybliżyć do naszego Stwórcy i żyć według Jego wskazówek. Jeśli, aby uwierzyć w daną religię potrzebujemy cudów takich jak np. chodzenie po tafli wody, czy lewitowanie, to jedno jest wykonywane przez ryby, a drugie przez insekty. Stąd też nie znajdziemy w Koranie słowa cud, a zamiast niego Bóg używa słowa aja czyli znak. W Koranie znakiem jest nawet drzewo, Ziemia czy niebo, ponieważ to one są autentycznymi cudami Allaha. Czytamy:

Ile jest znaków na niebie i na ziemi,

obok których oni przechodzą,

i od których odwracają swe twarze.”

{Koran, 12:105}*

 

To właśnie te znaki są prawdziwymi cudami. Niestety ludzie najczęściej przechodzą obok, nawet ich nie dostrzegając, nie mówiąc już o refleksji nad nimi. Jeśli więc ktokolwiek potrzebuje cudów, powinien zacząć szukać ich wokół siebie. Należy pamiętać, że oczekiwanie od religii coraz większych nadprzyrodzonych, niespotykanych zjawisk mija się z jej celem. Zadaniem religii jest przybliżyć człowieka do Boga oraz pokazać mu jak żyć, aby odniósł sukces w życiu na tym świecie oraz po śmierci. Tylko autentycznie pochodząca od Boga religia jest w stanie to zrobić – musi to być oryginalna, czysta religia Stwórcy, nie zmieniona ludzką ręką pomimo upływu czasu. I właśnie to jest prawdziwym cudem, jakiego należy szukać w religii.

 

 

 

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates