Islam Religia Pokoju

Filary wiary

Słowo iman pochodzi z języka arabskiego i oznacza ono wiarę. Wiara w Islamie składa się z sześciu filarów:

1. Wiara w Allaha

Filar ten obejmuje wiarę w istnienie Allaha (Jednego Jedynego Boga) oraz we wszystkie Jego atrybuty i imiona, tak jak zostały opisane w Koranie oraz Sunnie Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Wiara w Allaha oznacza również, że wyznajemy, iż to Jemu Jedynemu należą się wszelkie akty czci oraz wszelka chwała, bez jakichkolwiek pośredników czy partnerów.

 

2. Wiara w Anioły

Drugim filarem jest wiara w anioły. Anioły to istoty stworzone przez Allaha ze światła jeszcze przed stworzeniem istoty ludzkiej. Celem ich stworzenia jest oddawanie czci Allahowi oraz okazywanie Mu posłuszeństwa. Aniołowie nie śpią, nie spożywają posiłków, ani też nie chorują. Są to istoty, które usłusznie wykonują polecenia Allaha. Oto niektóre z nich:

- zabieranie duszy człowieka podczas śmierci,

- spisywanie dobrych i złych czynów człowieka,

- strzeżenie bram Piekła.

 

3. Wiara w Księgi Allaha

Kolejny filar obejmuje wiarę we wszystkie Księgi Allaha. Koran jest ostatnią Księgą Allaha i został on objawiony Prorokowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Oto lista Ksiąg zesłanych ludzkości, o których objawieniu wiemy z Koranu i Sunny:

- Zwoje objawione Prorokowi Abrahamowi (pokój Allaha z nim),

- Psalmy objawione Prorokowi Dawidowi (pokój Allaha z nim),

- Tora objawiona Prorokowi Mojżeszowi (pokój Allaha z nim),

- Ewangelia objawiona Prorokowi Jezusowi (pokój Allaha z nim),

- Koran objawiony Prorokowi Muhammadowi (pokój Allaha z nim).

Muzułmanie winni wierzyć we wszystkie te Księgi jako objawione przez Allaha, jednakże obowiązani są podążać za Koranem, jako iż jest to ostatnia zesłana Księga zawierająca pouczenia ważne dla ludzi na całym świecie.

 

4. Wiara w Proroków i Wysłanników

Kolejnym fundamentem Islamu jest wiara we wszystkich proroków oraz wysłanników Allaha. Imiona i historie niektórych z nich są opisane w Koranie, a każdy wysłannik za wyjątkiem Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) został posłany do konkretnej grupy ludzi bądź narodu. Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był ostatnim wysłannikiem, którego posłannictwo dotyczy całej ludzkości, a nauki są aktualne i prawomocne aż do skończenia Świata.

 

5. Wiara w Dzień Ostateczny

Muzułmanie wierzą, że nadejdzie dzień, w którym zmarli zostaną wskrzeszeni przez Allaha i każdy człowiek zostanie osądzony. W Dniu Sądu Ostatecznego ludzie otrzymają księgę, w której będą zapisane wszystkie ich czyny – te dobre i te złe. Allah osądzi każdego człowieka, a ci, z których Allah jest zadowolony zostaną wynagrodzeni życiem wiecznym w Raju, natomiast ci, którzy zasłużyli na karę zostaną wygnani do Piekła.

 

6. Wiara w Przeznaczenie

Wiara w przeznaczenie oznacza, iż Allah wie to, co się już wydarzyło oraz to, co dopiero ma się wydarzyć. Człowiek mimo tego, ma wolną wolę i jest w pełni odpowiedzialny za swe czyny oraz decyzje.

 

 

Źródła:

https://madrasatelquran.com/the-six-pillars-of-faith-iman-in-islam/

https://fitrahtawheed.com/six-pillars-of-eman

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates