Islam Religia Pokoju

Czym są hadisy?

 

 Muzułmanie swoją wiedzę o Islamie czerpią przede wszystkim z Koranu, a zaraz po nim z hadisów. Koran jest Objawieniem Allaha zesłanym ludzkości przez Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Czym zatem jest hadis?

 

Ażeby dobrze zrozumieć pojęcie hadisu warto wpierw wyjaśnić czym jest SunnaSunna to słowa, czyny oraz zatwierdzenia Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Hadisy zaś są sprawozdaniami, relacjami owych wypowiedzi i czynów.

Dla przykładu:

Anas Bin Malik zrelacjonował następujące słowa Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim):  

Poszukiewanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina – zarówno kobiety jak i mężczyzny.”

Kursywą zaznaczono cały hadis, a niebieską czcionką sunnę.

 

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) został wybrany przez Allaha, aby przekazać ludziom Jego pouczenia i pokazać im jak żyć, zatem wszelkie jego czyny i wypowiedzi dotyczące islamu były zainspirowane przez Samego Stwórcę. Właśnie dlatego autentyczne hadisy są drugim (zaraz po Koranie) źródłem wiedzy o islamie.

Autentyczne hadisy, którymi muzułmanie kierują się w życiu są nazywane sahih. Do najbardziej znanych należy zbiór Sahih Buchari oraz Sahih Muslim. Hadisy o wątpliwej wiarygodności przyjęły miano daif i nie są traktowane jako źródło wiedzy.

EasyCookieInfo

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates