Islam Religia Pokoju

Kim jest Allah?

 

Allah to Jeden Jedyny Bóg, Pan całego Wszechświata. To On stworzył niebiosa, Ziemię, ludzi, wszystko co widzimy, a także to, czego nasze oczy nie potrafią dostrzec. Koran poucza, że żaden człowiek nie widział Allaha, nawet Prorocy.

Ludzie nigdy nie będą w stanie do końca pojąć istoty Boga, gdyż nasz sposób rozumowania jest ograniczony. Jesteśmy stworzeniami mającymi początek i koniec, dlatego też nigdy nie będziemy potrafili wyobrazić sobie Nieskończonego Stwórcy, a wszelkie nasze próby zdefiniowania Go będą kończyły się na obrazie Boga przypominającym ludzi. Jednakże Stwórca nie jest tym samym, co Jego stworzenia.

Jaka będzie różnica pomiędzy Bogiem a ludźmi, jeśli będziemy upodabniać Go do nas samych? Z tego względu nie możemy sami definiować Allaha. Aby nie popełnić bluźnierstwa musimy starać się pojąć Go takim, jakim On sam się opisuje. Stwórca w swoim Miłosierdziu uchyla nam rąbka tajemnicy o Sobie i mówi nam jaki jest, po to, byśmy mogli lepiej zrozumieć Jego Istotę i dzięki temu zbliżyli się do Niego.Koran jest wręcz usiany pięknymi i niepowtarzalnymi obrazami Allaha. Szukając w tej Świętej Księdze obrazu Boga na szczególną uwagę zasługuje sura „Al-Ikhlas” (Szczerość Wiary), która skupia w sobie najważniejsze atrybuty Stwórcy:Mów: Bóg jest Jeden!

Jest On As-Samadi.

Nie zrodził i sam nie został zrodzony.

Nikt nie jest podobny do Niego.”

{Koran, 112}Cztery krótkie wersy, a jak wyraziście ukazują jaki jest Allah. Przeanalizujmy je jeden po drugim:

1. Bóg jest JEDEN. Jeśli dodajemy Mu współtowarzyszy, bądź twierdzimy, że występuje On pod kilkoma postaciami, popełniamy grzech politeizmu. Jeden to nie dwa, trzy lub cztery. Jeden zawsze równa się jeden.

2. As-Samad to kolejne imię Boga. As-Samad oznacza, że Bóg nie potrzebuje nikogo ani niczego, natomiast wszelkie Jego stworzenia bezustannie Go szukają wznosząc do Niego swe prośby i wołania o pomoc.

3. Prokreacja to naturalny aspekt życia nie tylko ludzi, ale również innych stworzeń Allaha. Bóg jest jednak Stwórcą a NIE stworzeniem i jak już wcześniej ustaliliśmy Bóg jest JEDEN. Zatem oczywistym jest fakt, że Allah nigdy się nie urodził, nie ma matki ani ojca, ani też nie posiada potomków.

4. Ostatni wers sury podsumowuje najważniejsze atrybuty Allaha, a mianowicie: Stwórca jest Jeden, Jedyny, nieporównywalny, niepowtarzalny. Jeśli zaczniemy dodawać Bogu ludzkich cech, nie będzie On już Jedyny, a podobny do swoich stworzeń.Allah – Stwórca całego Wszechświata - Jeden Jedyny. Nic i nikt nie jest taki jak Stwórca. On sam również nie jest taki jak jakiekolwiek z Jego stworzeń. To właśnie sprawia, że Bóg jest Bogiem a ludzie ludźmi, poddanymi Jego stworzeniami bezustannie potrzebującymi swego Stwórcy.

 

Przekład Koranu: Islam Religia Pokoju

 

i As-Samad w ogólnym sensie oznacza: Ten, do którego w swych potrzebach zwracają się wszystkie stworzenia, On sam zaś nie potrzebuje nikogo - przyp. tłum.

 

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates