Islam Religia Pokoju

Filary Islamu

Muzułmanin to osoba, która wierzy w Allaha (Jedynego Boga) i poddaje się Jego woli. Filary Islamu to podstawowe praktyki religijne, które każdy wierzący obowiązany jest wypełniać.

 

A oto one:

1. Szahada – wyznanie wiary

Szahada to inaczej wyznanie wiary. Jest to pierwszy krok do Islamu. By zostać muzułmaninem należy najpierw wypowiedzieć szahadę:

Aszhadu an la illaha illalah ła aszhadu anna Muhammadan Rasulullah”

[Zaświadczam, że nie ma Boga prócz Jednego Jedynego Boga (Allaha)

i zaświadczam, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem].

Szahadę należy wypowiedzieć po arabsku, szczerze, z własnej woli, najlepiej w obecności świadków. Nawet bez świadków nasza szahada będzie ważna, jednak w pewnych sytuacjach możemy potrzebować kogoś, kto potwierdzi, że jesteśmy muzułmanami.

 

2. Salat - modlitwa

Allah nakazał nam modlić się pięć razy w ciągu doby – oczywiście można i częściej, bowiem pięć modlitw to absolutne minimum. Każda z tych modlitw ma określone ramy czasowe, w których należy je odprawić. Obowiązkowe dzienne modlitwy dzielimy na:

Fadżr – modlitwa o świcie

Zuhr - modlitwa południowa

Asr – modlitwa popołudniowa

Maghrib – modlitwa wieczorna (po zachodzie Słońca)

Isza – modlitwa nocna

W trakcie modlitwy recytowane są wersety Koranu (obowiązkowo czyta się surę Al-Fatiha) oraz wykonywane odpowiednie ruchy składające się w większości z pokłonów. Zarówno umysł jak i ciało wierzącego są skoncentrowane na akcie modlitwy, która odmawiana jest w języku arabskim.

 

3. Zakat – jałmużna

Jałmużna jest obowiązkiem nałożonym przez Allaha. Każdy wierzący jest zobligowany dzielić się z ubogimi tym, co posiada. Muzułmanie są zobowiązani dać jałmużnę przynajmniej raz do roku.

 

4. Saum – post

Kolejnym filarem Islamu jest post. Powinnością muzułmanów jest pościć w Ramadanie. Post ten trwa trzydzieści dni i oznacza całkowite wstrzymanie się od jedzenia i picia od świtu do zmierzchu. Dzieci oraz osoby schorowane są zwolnione z poszczenia. Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zachęcał swych towarzyszy, by również poza Ramadanem starali się od czasu do czasu pościć (np. w Dniu Aszury).

 

5. Hadżdż – pielgrzymka do Mekki

Każdy muzułmanin, który dysponuje odpowiednimi środkami ma za zadanie raz w życiu udać się na pielgrzymkę do Mekki. Jej prekursorem był Prorok Abraham (pokój Allaha z nim), którego przykładem podążał Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim).

 

Polecany artykuł:

- Szahada-wyznanie wiary

EasyCookieInfo

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates