Islam Religia Pokoju

Szahada - wyznanie wiary

Szahada czyli wyznanie wiary jest pierwszym filarem Islamu. Jest to warunek konieczny do spełnienia, by stać się muzułmaninem/muzułmanką. Wyznanie wiary brzmi następująco:

 

Aszhadu alla illaha illah lah, ła aszhadu anna Muhammadan rasulullah.”

 

 

[Zaświadczam, że nie ma boga prócz Jedynego Boga i zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Boga.]

 

Jak więc można zauważyć szahada składa się z dwóch części. Przeanalizujmy je po kolei.

 

1. Ashadu alla illaha illa lah – zaświadczam, że nie ma boga prócz Jedynego Boga.

 

Każda religia proklamuje wiarę w danych bożków, jednakże zgodnie z wykładnią Koranu nie są to prawdziwi bogowie. Islam poucza, iż jest tylko Jeden Jedyny Bóg – w języku arabskim: Allah. Stwórca całego Wszechświata. Pierwsza część szahady neguje wiarę w istnienie jakichkolwiek innych prawdziwych bogów poza Allahem tym samym potwierdzając, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Allah i to Jemu należy się wszelka cześć.

 

2. Aszhadu anna Muhammadan rasulullah – zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Boga.

 

Druga część wyznania wiary zawiera w sobie dwa aspekty:

- akceptację Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) jako Wysłannika Allaha. Wiara w jego posłanniczą misję oznacza absolutne posłuszeństwo względem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Allah poucza:

 

On nie mówi pod wpływem namiętności.

To jest tylko objawienie,

które mu zostało zesłane.

Nauczył go Ten, Który posiada wielkie moce.”

{Koran, 53:3-5}

 

Zatem posłuszeństwo wobec Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) oznacza tak naprawdę posłuszeństwo względem Allaha.

 

Słuchajcie Boga i Jego Posłańca!

Być może, doznacie miłosierdzia!”

{Koran, 3:132}

 

Ktokolwiek słucha Posłańca ,

ten słucha Boga.(...)”

{Koran, 4:80}

 

- wiarę, iż Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był ostatnim prorokiem zesłanym przez Allaha. Czytamy w Koranie:

 

Muhammad nie jest ojcem

żadnego z waszych mężczyzn,

lecz jest Posłańcem Boga

i pieczęcią proroków.

Bóg jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!(...)”

{Koran, 33:40}

 

Szahada to fundament wiary każdego muzułmanina. Jest ona kluczem do zbawienia, jednakże by była ważna należy ją wypowiedzieć z szczerym sercem oraz bez przymusu.

 

Polecane artykuły:

- Filary Islamu,

- Jak zostać muzułmaninem/muzułmanką?

Przekład Koranu: J. Bielawski

EasyCookieInfo

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates