Islam Religia Pokoju

Paryski lekarz i jego konwersja

Dr Ali Selman Benoist o swej konwersji

Jestem lekarzem medycyny, pochodzącym z rodziny francuskich katolików. Z racji wykonywanego zawodu nieustannie przebywam w środowisku naukowców i badaczy. Nauka zawsze była integralną częścią mojego życia, w którym niewiele miejsca znajdowało się dla jego duchowego aspektu. Wierzyłem w Boga, jednak dogmaty i praktyki chrześcijaństwa w ogóle, a w szczególności katolicyzmu nigdy nie pomagały mi odczuć Jego obecności. Stąd też moja silna wiara w istnienie Jednego Boga nie pozwoliła mi zaakceptować dogmatu „Trójcy Świętej” ani też boskości Jezusa (pokój Allaha z nim).

 

Mimo że nie znałem jeszcze Islamu gotów byłem zaakceptować pierwszą część szahady (wyznania wiary – przyp. tłum.), która mówi: „La illaha illalah” (nie ma boga prócz Jedynego Boga) oraz następujące wersety Koranu:Mów: Bóg jest Jeden!

Jest On As-Samadi.

Nie zrodził i sam nie został zrodzony.

Nikt nie jest podobny do Niego.”

{Koran, 112}Poprzez te metafizyczne powody, zacząłem postrzegać Islam jako prawdziwą religię Boga. Nigdy nie potrafiłem zaakceptować twierdzenia katolickich księży jakoby posiadali boską moc odpuszczania grzechów. Nie potrafiłem także przyjąć praktyki Eucharystii, w którym to hostia ma reprezentować ciało Jezusa (pokój Allaha z nim). Jak dla mnie jest to totemistyczny rytuał odprawiany przez prymitywne ludy, podczas którego ciało przodka (totem) musiało zostać skonsumowane po jego śmierci po to, aby bardziej się do niego upodobnić.Kolejną cechą chrześcijaństwa, która oddaliła mnie od niego był kompletny brak jakiejkolwiek wzmianki na temat ablucji, szczególnie przed modlitwą. Jest to brak szacunku względem Boga, do którego wznosimy swe prośby, ponieważ Stwórca dał nam zarówno duszę jak i ciało, którego nie mamy prawa zaniedbywać. Chrześcijaństwo milczy również na temat fizjologicznego aspektu życia człowieka, podczas gdy Islam wydaje się być jedyną religią, której prawa są w zgodzie z naturą człowieka.Zasadniczym i definitywnym powodem mojej konwersji był Koran. Zacząłem go studiować zanim jeszcze myślałem o przejściu na Islam. Na początku podszedłem do tej Księgi z krytycznym nastawieniem zachodniego intelektualisty, jednakże wspaniałe tłumaczenie pana Maleka Bennabiego przekonało mnie o Bożym pochodzeniu Koranu. Ta Święta Księga zesłana 1400 lat temu uczy dokładnie takich samych praw natury i nauki, jakie odkrywają dzisiejsi badacze. Nie miałem już żadnych wątpliwości co do słuszności drugiej części szahady czyli: „Muhammad al-Rasul 'al-Lah” (Muhammad jest Wysłannikiem Boga).To właśnie dlatego 20 lutego 1953 roku postanowiłem udać się do paryskiego meczetu, aby tam wyznać swoją wiarę w Jednego Boga i Islam. Po tym akcie przyjąłem nowe imię, Ali-Selman.

Jestem bardzo spełniony i szczęśliwy w swojej nowe wierze i jeszcze raz mówię: “nie ma boga prócz Jednego Boga i zaświadczam, że Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem.”

 Źródło: http://usislam.org

Przekład: Islam Religia Pokoju

 

i As-Samad w ogólnym sensie oznacza: Ten, do którego w swych potrzebach zwracają się wszystkie stworzenia, On sam zaś nie potrzebuje nikogo - przyp. tłum.

 

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates