Islam Religia Pokoju

Katolicki ksiądz zostaje muzułmaninem

George Antony był katolickim księdzem na Sri Lance. Jest to człowiek oczytany, który zna Biblię tak dobrze, że nawet opowiadając nam swoją historię wielokrotnie cytował jej wersety. Co jednak musiało się stać, że duchowny z dziesięcioletnim stażem porzucił chrześcijaństwo, by zostać muzułmaninem?

 

Jak sam powiedział, zanurzając się w lekturę Biblii odnajdywał w niej wiele sprzeczności. Kościół katolicki nakazuje ludziom wierzyć, że Jezus był Bogiem, natomiast sama Biblia mówi coś całkiem innego: „Izraelici, posłuchajcie mnie. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego posłannictwo potwierdził sam Bóg przez to, że za Jego sprawą dokonał na waszych oczach wielu niezwykłych czynów, cudów i znaków, o czym sami dobrze wiecie.”i Ponadto Biblia zapowiada przybycie wielu Proroków, tak jak na przykład w następującym wersecie: „Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc: «Czytajże to», a on odpowiada: «Nie umiem czytać».”ii Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był Prorokiem, który nie potrafił czytać, a gdy anioł Gabriel nawiedził go z przykazaniem „Czytaj!”, ten odrzekł: „Nie umiem czytać.” Dlaczego jednak Kościół milczy na ten temat? Antony uważa, że chrześcijaństwo, a także inne religie nie definiują proroctwa wystarczająco klarownie. Tak samo buddyzm, który nie mówi nic na temat innych proroków. Jednakże dla Islamu niezmiernie ważnym jest, by wierzyć i szanować posłannictwo Proroków, których misję dopełnił Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim).George Antony twierdzi, że nie ma żadnego powodu, dla którego katoliccy księża powinni żyć w celibacie, podczas gdy duchowni pozostałych chrześcijańskich denominacji zakładają rodziny. Zastanawiał się również nad innymi kwestiami chrześcijaństwa, które wykazywały wiele sprzeczności i niejasności. Nie potrafił przejść obojętnie obok fragmentów Biblii jasno mówiących, że Jezus był człowiekiem, a nie Bogiem. Szukając odpowiedzi na wiele pytań natknął się na nagrania duchownego Szarifa Alwisa, który został muzułmaninem oraz na wykłady islamskiego uczonego Ahmeda Deedata.

Jego droga do prawdy doprowadziła go do Islamu, a po wypowiedzeniu szahady postanowił zmienić swoje dotychczasowe imię na Abdulrahman. Były ksiądz czuł wielką potrzebę, by podzielić się prawdą o Islamie z najbliższymi. Ojciec i siostra Abdulrahmana nie przyjęli Islamu, natomiast jego matka po miesiącach studiowania religii postanowiła zmienić swe wyznanie i również podążać drogą prawdy – drogą Islamu.

Abdulrahman porzucił swą wysoce szanowaną profesję księdza na rzecz prawdy. Obecnie mieszka w Kuwejcie i pracuje tam jako stażysta w organizacji na rzecz Islamu.Źródło:

http://usislam.org/converts/george.htm

Tłumaczenie: Islam Religia Pokoju

 

i Dz. 2:22

ii Iz. 29:12

 

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates