Islam Religia Pokoju

Dlaczego Islam zabrania spożywania alkoholu?

 

Alkohol to trunek, po który ludzie sięgali już w starożytności. Obecnie jednak jego konsumpcja zaczęła przybierać znamiona prawdziwej plagi. Spożywanie alkoholu doprowadza życie jednostki do całkowitej nędzy i jest bezpośrednią przyczyną wielu zgonów.

Alkohol jest powodem co najmniej kilku głównych problemów społeczeństwa, a dane statystyczne ukazujące zwiększający się wskaźnik przestępczości, mówiące o rosnącej liczbie osób psychicznie chorych oraz o milionach rozbitych rodzin na całym świecie jedynie potwierdzają fatalne skutki spożywania alkoholu.

 

Zakaz sięgania po alkohol w Koranie

 

Allah w Koranie kategorycznie zabronił spożywania alkoholu:

 

O wy, którzy wierzycie!

Środki odurzające, gry losowe, pogańskie praktyki

oraz przepowiadanie przyszłości są obrzydliwym złem będącym dziełem Szatana.

Odrzućcie je więc, abyście mogli osiągnąć szczęście.”

{Koran, 5:90}

 

 

Biblia na temat alkoholu

 

Spożywanie alkoholu zostało potępione także w Biblii:

Wino czyni pośmiewcę, a napój mocny zwajcę; przetoż każdy,

co się w nim kocha, nie bywa mądrym.” i

 

A nie upijajcie się winem, w którem jest rozpusta;

ale bądźcie napełnieni duchem (...).” ii

 

 

Brak kontroli nad zachowaniem

 

W mózgu człowieka znajdują się tzw. ośrodki hamujące, które powstrzymują ludzi od robienia rzeczy uważanych za złe, niewłaściwe, takich jak np. używanie niecenzuralnych słów odnosząc się do rodziców lub osób starszych, czy też publiczne załatwianie potrzeb natury zamiast udania się do toalety. Jednakże po spożyciu alkoholu funkcjonowanie tych ośrodków zostaje zaburzone. To właśnie dlatego bardzo często osoby upojone alkoholem dopuszczają się czynów, których w stanie trzeźwym nie można byłoby się po nich spodziewać. Stąd też często pijani używają wulgaryzmów nawet w stosunku do własnych rodziców. Nierzadkie są również przypadki nietrzeźwych, którzy oddają mocz w ubranie czy ogólnie rzecz biorąc zachowują się karygodnie.

 

Cudzołóstwo, gwałt, akty kazirodztwa oraz AIDS

 

Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w samym 1996 roku każdego dnia doszło do średnio 2713 gwałtów, a większość sprawców była w tym czasie pod wpływem alkoholu. Tak samo jest w przypadku molestowania seksualnego. Statystyki również informują, że 8% Amerykanów (to jest co dwunasty/trzynasty obywatel USA) jest uwikłanych w kazirodztwo, a prawie wszystkie te akty miały miejsce z powodu odurzenia alkoholem. Gdyby tego było mało, jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za szerzenie się AIDS jest właśnie alkoholizm.

 

Każdy alkoholik zaczynał pijąc „dla towarzystwa”

 

Niektórzy twierdzą, że spożywają alkohol tylko od czasu do czasu, jak się to mówi „dla towarzystwa.” Osoby te zwykle zapewniają, że mają pełną kontrolę nad ilością konsumowanego trunku i że tak naprawdę nigdy nie są odurzeni. Badania jednak dowodzą, że każdy alkoholik zaczynał od picia dla towarzystwa. Nikt nie sięga po alkohol z zamiarem, by popaść w nałóg. Żaden „pijący dla towarzystwa” nie może powiedzieć, że spożywając alkohol w ciągu kilku lat ani razu nie stracił nad sobą kontroli i nie upił się.

 

Wstyd pozostaje na zawsze

 

Załóżmy, że ów „pijący dla towarzystwa” straci kontrolę nad sobą tylko raz – jeden jedyny raz, a będąc nietrzeźwym popełnia jakiś karygodny czyn, np. gwałt lub kazirodztwo. Nawet jeżeli później tego żałuje, to do końca życia będzie odczuwał wyrzuty sumienia i głębokie poczucie winy. W takich sytuacjach życie dwóch osób zostaje doszczętnie zniszczone – ofiary a także sprawcy.

 

Zakaz alkoholu w hadisach

 

Informacje o destruktywnych skutkach picia alkoholu i tym samym jego zakazie można znaleźć również w hadisach (narracjach pouczeń Proroka Muhammada - pokój i błogosławieństwo z nim – przyp. tłum.):

 

Alkohol jest matką wszelkiego zła i samo w sobie jest najbardziej haniebnym złem.” iii

 

Cokolwiek w większych ilościach odurza jest zakazane nawet w niewielkich ilościach.” iv

 

Bóg potępia nie tylko tych, którzy spożywają alkohol, lecz także tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają z nim do czynienia. Prorok rzekł: „Allah wyklina dziesięć grup ludzi mających do czynienia z alkoholem: tych, którzy go produkują; tych, dla których został on wyprodukowany; tych, którzy go spożywają; tych, którzy go transportują; tych, do których został on sprowadzony; tych, którzy go podają innym; tych, którzy go sprzedają; tych, którzy czerpią z niego korzyść materialną; tych, którzy go kupują oraz tych, którzy nabywają go dla innych.” v

 

Choroby związane z alkoholizmem

 

Jeśli ktoś potrzebuje naukowych powodów, dla których alkohol winien być zakazany to i takie z łatwością można znaleźć. Największa liczba zgonów na świecie związana jest z konsumpcją alkoholu. Codziennie miliony ludzi umiera właśnie z tego powodu, nie wspominając już o samych skutkach ubocznych spożywania alkoholowych trunków. Poniższa lista przedstawia kilka najbardziej znanych chorób spowodowanych piciem alkoholu:

 

1. Marskość wątroby

2. Nowotwór przełyku, głowy i szyi, wątroby, jelita

3. Zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, trzustki, zapalenie wątroby

4. Kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, angina, atak serca

5. Udar mózgu, apopleksja, różne rodzaje paraliżu

6. Neuropatia obwodowa, zanik kory mózgowej, zanik móżdżku

7. Zespół Wernickego-Korsakowa

8. Choroba beri-beri, pelagra

9. Delirium tremens (majaczenie alkoholowe)

10. Liczne zaburzenia endokrynologiczne (np. zespół Cushinga, nadczynność tarczycy)

11. Hematologiczne skutki uboczne, np. niedobór kwasu foliowego, który może doprowadzić do makrocytowej niedokrwistości; zespół Zeviego

12. Małopłytkowość oraz inne nieprawidłowości płytek krwi

13. Skutki uboczne pojawiające się po połączeniu alkoholu z powszechnie zażywanym metronidazolem

14. Nawracające infekcje, obniżony system immunologiczny

15. Infekcje dróg oddechowych; choroby płuc takie jak: zapalenie, rozedma, ropień, gruźlica

16. Podczas ostrego zatrucia alkoholowego pijany najczęściej wymiotuje, jednak ochronne odruchy kaszlu są u niego zaburzone, stąd wymiociny mogą przedostać się do płuc powodując ich zapalenie bądź ropień. To z kolei może doprowadzić do uduszenia.

17. Na szczególną uwagę zasługuje negatywny wpływ alkoholu na zdrowie kobiet. Kobiety bardziej niż mężczyźni narażone są na marskość wątroby spowodowaną piciem alkoholu. Spożycie alkoholu w ciąży ma szkodliwy wpływ na rozwój płodu, a alkoholowy zespół płodowy (FAS) jest coraz częściej odnotowywany przez lekarzy.

18. Choroby skóry

19. Egzema, łysienie, dystrofia paznokci, zanokcica (ropna infekcja wokół paznokci), zapalenie kącików ust.

 

Alkoholizm to „choroba”

 

Obecnie lekarze medycyny starają się być bardziej liberalni w stosunku do alkoholików określając alkoholizm jako chorobę a nie uzależnienie.

Jeśli to prawda, to w takim razie jest to jedyna choroba:

- sprzedawana w butelkach,

- reklamowana w czasopismach, radiu i telewizji,

- posiadająca legalne punkty sprzedaży,

- przynosząca zysk państwu,

- będąca bezpośrednim powodem śmiertelnych wypadków drogowych,

- która rozbija rodziny i podnosi wskaźnik przestępczości,

- której źródłem nie są bakterie ani wirusy.

 

Alkoholizm to nie choroba a dzieło Szatana

 

Allah w Swej Nieskończonej Mądrości ostrzegł nas przed pułapką Szatana, jaką jest spożywanie alkoholu. Islam to inaczej „Din-ul-Fitra”, czyli naturalna religia ludzkości, której wszelkie zakazy mają na celu zachowanie harmonii w życiu człowieka. Alkohol zaś zaburza ów naturalny stan zarówno jeśli chodzi o jednostkę jak i całe społeczeństwo. Człowiek odurzony alkoholem upada poniżej poziomu zwierzęcia, mimo iż uważa się za istotę wyższą. To chyba wystarczające powody, aby zrozumieć, dlaczego Islam zabrania spożywania alkoholu.

 

 

Źródło:

Answers to non-muslims' common questions about Islam”, dr Zakir Naik (przekład rozdziału: Islam Religia Pokoju)

Tłumaczenie Koranu: Islam Religia Pokoju

 

i Biblia Gdańska, Prz, 20:1

ii Biblia Gdańska, Ef, 5:18

iii Sunan Ibn Majah, tom 3, rozdz. 30, nr 3371

iv Sunan Ibn Majah, tom 3, rozdz. 30, nr 3392

v Sunan Ibn Majah, tom 3, rozdz. 30, nr 3380

 

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates