Islam Religia Pokoju

Nie przekreślaj siebie

Bóg stworzył ludzi skłonnych do czynienia nie tylko dobra, ale i zła. Wszechmogący dał nam wolną wolę, wybór podążania za dobrem lub złem, a także siłę do stawiania oporu naszym negatywnym cechom charakteru.

 

 

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne czyny. Nadejdzie czas, kiedy Allah osądzi nas z naszego „dorobku” życiowego. Dlatego też każdego dnia musimy dać z siebie wszystko, by robić to, co podoba się Panu i jednocześnie unikać tego, co zgodnie z Jego wykładnią jest złe. Niestety nie zawsze się to udaje. Nieraz ponosimy klęskę w walce z naszymi wadami, nałogami, pokusami... W takich chwilach możemy poczuć, że zawiedliśmy Boga i samych siebie. Możliwe jest, że odczuwamy wtedy smutek, żal, gniew, frustrację... Nie ma w tym nic złego, a wręcz przeciwnie – emocje te są oznaką, że nasze serce nie jest całkowicie zepsute, skamieniałe. Możliwość odczuwania tych emocji jest błogosławieństwem zesłanym przez Allaha. Czasem jednak zdarza się i tak, że nasze emocje sięgają zenitu i przestajemy wierzyć w samych siebie, że nie widzimy dla siebie już żadnej nadziei. Sądzimy, iż jesteśmy zbyt źli, by móc się poprawić, by Bóg nam przebaczył i by nadal mieć jakąkolwiek szansę na życie wieczne w Raju. W naszym mniemaniu nie ma dla nas już ratunku. Sytuacja wydaje się bez wyjścia. Czy można sobie jakoś z nią poradzić? Oczywiście, że tak!

 

Zacznijmy od tego, że nawet jeśli straciliśmy nadzieję, nie oznacza to, że Allah również nas przekreślił. Nie możemy łączyć własnych odczuć z tym, jak Stwórca widzi daną sytuację. Tak samo, gdy inni ludzie źle o nas myślą, dają nam do zrozumienia, że „jesteśmy skończeni”, nie oznacza to, że Stwórca także nie widzi dla nas żadnej szansy. Jednymi z imion Allaha są Al-Ghafur (Przebaczający) i Ar-Rahim (Miłosierny). Nikt nie ma więcej łaski, litości, miłosierdzia od Boga! Nikt nie jest bardziej przebaczający niż On. Zatem, nawet jeśli my zawiedliśmy samych siebie, nawet jeśli najbliższe nam osoby nas przekreśliły, Stwórca wciąż może nam przebaczyć, gdyż dla Niego nic nie jest trudne. Zwątpić w Miłosierdzie Pana to tak, jakby przestać w Niego w ogóle wierzyć. Allah zawsze w nas wierzy. Sam fakt, że Jego Miłosierdzie jest tak wielkie i że jest On Przebaczający mówi nam, iż Stwórca nigdy nie zamyka przed nami drzwi - zawsze daje nam szansę na poprawę, na zmianę. Spójrzmy na przykład z Koranu, gdzie opisana jest historia Mojżesza (pokój Allaha z nim) i Faraona. Faraon był okrutnym tyranem, który między innymi kazał wymordować dzieci i nazywał siebie bogiem. To tylko kilka przykładów tego, co miał na sumieniu. Nie tylko w Koranie, ale także i w Biblii jest on postrzegany jako jeden z najgorszych (a może i najgorszy) przestępców na świecie. A mimo to Allah nakazał Mojżeszowi (pokój Allaha z nim), by ten udał się do Faraona z napomnieniem. Rzekł Pan do Mojżesza (pokój Allaha z nim):

 

Idź do Faraona,

on jest buntownikiem.

Przemówcie do niego mową łagodną!

Być może, on się zastanowi

albo dozna obawy!"

{Koran, 20:43}

 

Bóg dobrze wiedział, co czeka Faraona, lecz mimo to nie przekreślił go, a raczej na jego przykładzie pokazał wszystkim ludziom, że zawsze jest dla nich nadzieja, że zawsze mogą się nawrócić – wystarczy ukorzyć się przed Stwórcą, prosić Go o przebaczenie i zacząć zmieniać się na lepsze.

 

Tak samo również i my nie mamy żadnego prawa przekreślać innych ludzi. Musimy pomagać sobie nawzajem w stawaniu się lepszymi, w pracy nad sobą. Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali i wspierajmy się wzajemnie, napominajmy się słowami pozbawionymi krytyki a przepełnionymi szczerą troską o dobro drugiego człowieka.

 

Zawsze pamiętajmy, że nigdy nie jest dla nas za późno – dopóki żyjemy mamy szansę na przebaczenie Allaha (o które oczywiście trzeba prosić i na które trzeba sobie zapracować) i zmianę dotychczasowego życia. Musimy jednak być świadomi nieuchronnej śmierci, która może przyjść w każdej chwili. Nie mając więc czasu do stracenia, musimy już dziś, już teraz prosić Stwórcę o przebaczenie i pracować nad swoim życiem. Za każdym razem, gdy popełnimy grzech, nie zwlekajmy ze zwróceniem się do Allaha z prośbą o łaskę, o przebaczenie. Szatan tylko czeka na nasze potknięcie, na to, że stracimy wszelką nadzieję i przestaniemy się zwracać do Allaha i prosić Go o odpuszczenie grzechów, o pomoc w pracy nad sobą.

 

Dlatego też każdego dnia błagajmy Pana o zmazanie naszych przewinień i każdego dnia starajmy się ze wszystkich sił wypełniać Jego wolę – czynić jak najwięcej dobrego, unikać złego i pracować nad własnym charakterem. Nigdy nie traćmy nadziei w samych siebie, a już na pewno nie w miłosierdzie Allaha. W trudnych chwilach pamiętajmy, że jest Ktoś, Kto zawsze w nas wierzy i czeka na nasze nawrócenie.

 

Przekład Koranu: J. Bielawski

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates