Islam Religia Pokoju

O istocie Ramadanu

 

Ramadan to miesiąc Koranu, miesiąc błogosławieństw, dobroci, postu, jałmużny, pracy nad sobą... Pościmy po to, by móc więcej czasu poświęcić na czynienie dobra, na refleksję nad naszym życiem oraz w celu wydobycia z siebie większych pokładów empatii, bowiem poszcząc od świtu do zmierzchu mamy szansę przekonać się co znaczy głód, pragnienie i dzięki temu prawdziwie współodczuwać z tymi, którzy nie zawsze mogą się posilić.

 

Szczery muzułmanin nie pozostanie tylko na odczuwaniu empatii, lecz poweźmie wszelkie możliwe kroki, aby wspomóc tych, którzy mają niewiele. Dzielenie się posiłkiem czy dawanie jałmużny to nieodzowne elementy Ramadanu. Nasza moralność nie pozwala nam bowiem zasiąść do wieczornego posiłku wiedząc, iż obok żyją ludzie potrzebujący naszego wsparcia, a poszczenie jeszcze bardziej wzmaga to uczucie braterstwa.

 

Celem naszego poszczenia winno nie być zaledwie „dotrwanie” do iftaru (wieczerzy kończącej dzienny post), lecz refleksja i praca nad swym humanitaryzmem, człowieczeństwem. Należy pamiętać, że post to nie tylko wstrzymywanie się od jedzenia, picia i stosunków intymnych, ale również zaprzestawanie wszelkich niegodnych czynów. Post będzie mijał się z celem, jeśli w tym samym czasie nasze działania będą nieetyczne. Ramadan zatem jest dobrą okazją, aby wyzbyć się złych nawyków, zaś sytuacje takie jak obgadywanie, oczernianie, kłótnie itp. zupełnie nie powinny mieć miejsca. Poszcząc naszym zadaniem jest wypełnienie czasu czynami uszlachetniającymi nasze serce i przynoszącymi korzyść ludziom wokół.

 

Pamiętając, że Koran został zesłany Prorokowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) właśnie w Ramadanie staramy się jak najwięcej czasu poświęcić na jego recytację i studiowanie. To właśnie poprzez Koran Allah pokazuje nam jak każdego dnia stawać się lepszą wersją siebie i uczy jak żyć, aby osiągnąć rzeczywiste spełnienie w życiu na tym świecie oraz szczęście w życiu wiecznym. Człowiek, który pragnie wzrastać w wierze oraz jako istota ludzka nie zdoła osiągnąć tego celu samodzielnie, bez wskazówek swego Stwórcy. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby każdego dnia wziąć do ręki Koran i wgłębić się w jego treść. Lektura Koranu winna być nieodzowną częścią naszej dziennej rutyny, gdyż jak pokarm i woda pomagają nam zachować zdrowie fizyczne, podobnie Słowo Allaha odżywia naszą duszę, zaś post w miesiącu Ramadan to świetna okazja, aby ten nawyk codziennego czytania Koranu w sobie wyrobić.

 

Ramadan to czas przemiany, nauki, rozwoju. Ramadan to szansa, okazja i błogosławieństwo. W tym zabieganym świecie, w którym dzień zdaje się być ulotną chwilą, a inni chcą zaznaczyć nam jak mamy żyć, Allah przychodzi nam z pomocą ofiarując miesiąc na zatrzymanie się i refleksję, na odcięcie się od materializmu i skupienie swej uwagi na duchowym aspekcie ludzkiej egzystencji. Wykorzystajmy więc ten dar jakim jest Ramadan, aby wzrastać w wierze, doskonalić swe człowieczeństwo i jednoczyć się z ludźmi wokół, a wtedy nasz Ramadan będzie trwał nie miesiąc ale cały rok.

 

EasyCookieInfo

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates