Islam Religia Pokoju

Noc Przeznaczenia - Lailatul Qadr

 

Ramadan to miesiąc, w którym Allah zesłał Koran, aby poprowadzić ludzi na drogę prostą. Czas ten wierzący spędzają na poszczeniu, modlitwach, recytacji Koranu oraz pracy nad sobą, na wdrażaniu pozytywnych zmian w swoim życiu. Mimo iż każdy dzień i każda noc Ramadanu ma dla muzułmanów szczególne znaczenie, to jednak pewna noc Ramadanu jest inna niż wszystkie i to właśnie tej nocy wierzący wyczekują najbardziej. Jest to tak zwana Noc Mocy czy też Noc Przeznaczenia – w języku arabskim Lailatul Qadr. Co jest takiego unikalnego w tejże nocy? A to, że właśnie w tę noc został zesłany Koran.

 

Zaprawdę, zesłaliśmy ten Koran

w Noc Przeznaczenia!

A co cię pouczy,

czym jest Noc Przeznaczenia?

Noc Przeznaczenia

jest lepsza niż tysiąc miesięcy!

Aniołowie i Duch1 zstępują tej Nocy,

za pozwoleniem swego Pana,

by wypełnić wszelkie rozkazy.

Pokój! Aż do nastania świtu.”2

{Koran, 97}

 

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł:

 

Ktokolwiek pościł w miesiącu Ramadan ze szczerej wiary, mając nadzieję na nagrodę Allaha, wszystkie jego poprzednie grzechy zostaną mu odpuszczone; ktokolwiek modlił się w Noc Przeznaczenia ze szczerej wiary, mając nadzieję na nagrodę Allaha, wszystkie jego uprzednie grzechy zostaną mu odpuszczone.”3

 

Jest to niezwykła noc, pełna łask i błogosławieństw, a także okazja do uzyskania odpuszczenia grzechów.

 

Kiedy zatem wypada Lailatul Qadr? Nikt nie posiada tej wiedzy - tylko Bóg wie, która dokładnie noc Ramadanu to Noc Mocy. Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) znał jedynie w przybliżeniu okres, w którym należy się jej spodziewać. Oto jego wskazówki:

 

Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) zrelacjonowała:

Wysłannik Allaha praktykował Itikaf4 podczas dziesięciu ostatnich nocy Ramadanu; zwykł on mówić: Szukaj Nocy Przeznaczenia w ostatnich dziesięciu nocach miesiąca Ramadan.5

 

Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł:

Doszukujcie się Nocy Przeznaczenia w nieparzystych nocach ostatnich dziesięciu dni Ramadanu.”6

 

A więc wyczekując Nocy Przeznaczenia, należy brać pod uwagę dziesięć ostatni nocy Ramadanu, zwłaszcza tych nieparzystych.

 

Lailatul Qadr nie jest jedną z wielu nocy kalendarza muzułmanów, bowiem, jest to noc, w którą Bóg z jeszcze większą łaską i miłosierdziem odpuszcza grzechy wiernych i wlewa na nich moc Swych Błogosławieństw. Należy zatem wziąć przykład z Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) i również oddać się modlitwom oraz nadobowiązkowym aktom czci, szczególnie podczas ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu. Szkoda byłoby przecież przespać tak wyjątkową noc.

 

 

 

1 Anioł Gabriel

2 Przekład: IslamReligiaPokoju

3 Sahih Buchari, tom 3, ks. 32, nr 231

4 Odosobnienie w meczecie w celu zbliżenia się do Allaha

5 Sahih Buchari, tom 3, ks. 32, nr 237

6 Sahih Buchari, tom 3, ks. 32, nr 234

 

EasyCookieInfo

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates