Islam Religia Pokoju

Jak się modlić?

 Jedną z pierwszych rzeczy, za którą ludzie zostaną rozliczeni w Dniu Sądu Ostatecznego jest modlitwa. (...)”1, pouczył Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Ale jak się modlić? I czy jakikolwiek rytuał modlitewny jest do przyjęcia? Gdyby tak było, każdy człowiek mógłby wymyślić swój własny sposób modlitwy i czczenia Boga. Wierzymy w Stwórcę i Jego opatrzność, zatem naturalnym jest, że pouczył on ludzkość jak się modlić, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i spokój duszy w życiu doczesnym oraz wiecznym. Poniżej opisujemy jak odprawić modlitwę (inaczej salah lub salat) zgodnie z Sunną Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim).

 

Salah odmawia się w oryginalnym języku Koranu, stąd też ważne jest, aby znać znaczenie wypowiadanych słów. Muzułmanie obowiązani są odprawiać przynajmnej pięć modlitw w ciągu doby, w odpowiednio sprecyzowanym czasie (patrz artykuł: Rodzaje i pory modlitw).

 

Trzeba również pamiętać, że modlitwę ofiaruje się będąc w stanie rytualnej czystości (ablucji). Pragniemy także zwrócić uwagę na fakt, iż kobiety i mężczyźni modlą się w taki sam sposób. Ani w Koranie ani też w autentycznych hadisach nie ma żadnej wzmianki, jakoby kobiety miały modlić się inaczej niż mężczyźni.

 

Każdą modlitwę należy rozpocząć od odpowiedniej, szczerej intencji. Zaleca się, aby przed modlitwą wypowiedzieć: „Auzu Billahi minal Szejtan ir-radżim” (Szukam schronienia u Allaha przed wyklętym Szatanem).

 

A oto jak odprawiamy salah:

 

1. Wykonujemy Takbir - unosimy dłonie do wysokości uszu/ramion i mówimy: „Allahu Akbar” (Allah jest Wielki).

 

2. Prawą dłoń kładziemy na lewym przedramieniu, wzrok kierujemy w miejsce, gdzie będziemy padać na twarz i w tej pozycji recytujemy surę Al-Fatiha (kończymy ją mówiąc: „Amin”).

 

3. Po Al-Fatiha zaleca się recytację jeszcze jednej chociażby krótkiej sury (nie jest to jednak obowiązkowe).

 

4. Znowu wykonujemy Takbir.

 

5. Przechodzimy do ruku - kłaniamy się: dłonie kładziemy na kolanach tak, aby nasze plecy i nogi utworzyły kąt prosty i w tej pozycji recytujemy trzy razy: „Subhana Rabbi al-Azim” (Chwała mojemu Panu, Najpotężniejszemu).

 

6. Prostując się wypowiadamy: „Sami Allahu liman hamidah” (Allah słucha tego, kto Go wychwala), a stojąc mówimy: „Rabbena łalakal-Hamd” (Panie nasz, Tobie wszelka chwała).

 

7. Kolejny Takbir.

 

8. Wykonujemy sedżda, tj. padamy na twarz (czoło, nos, dłonie, kolana i palce stóp dotykają podłoża; dłonie kładziemy po obu stronach głowy, łokcie nie dotykają podłogi, brzuch i uda nie stykają się). W tej pozycji recytujemy trzy razy: „Subhana Rabbi al-Alaa” (Chwała mojemu Panu, Najwyższemu).

 

9. Przechodząc z pokłonu do siadu wypowiadamy: „Allahu Akbar.”

 

10. Lewą stopę kładziemy poziomo i siadamy na niej, prawa stopa jest skierowana prostopadle, a jej palce dotykają podłoża, dłonie kładziemy na kolanach. W tej pozycji recytujemy: „Rabb ihfirli” (O Panie, przebacz mi).

 

11. Powracając znów do sedżda - pełnego pokłonu – mówimy „Allahu Akbar.”

 

12. Będąc drugi raz w pozycji sedżda trzy razy wypowiadamy: „Subhana Rabbi al-Alaa.”

 

13. Wstajemy z pokłonu mówiąc: „Allahu Akbar” i możemy rozpocząć kolejny rakat.

 

Tak wygląda pojedynczy rakat – jedna część modlitwy. Modlitwa obowiązkowa składa się głównie z czterech rakatów z wyjątkiem modlitwy wieczornej, kiedy to wykonujemy trzy rakaty oraz modlitwy o świcie – dwa rakaty.

 

Ważne!

Jeśli modlitwa ma więcej niż dwa rakaty, to pod koniec drugiego rakatu po wykonaniu drugiego sedżda nie wstajemy, lecz recytujemy taszahud (tekst poniżej), dopiero wtedy podnosimy się w milczeniu, a stojąc już wykonujemy Takbir i rozpoczynamy kolejny rakat.

 

Po ostatnim rakacie (bez względu czy ostatnim rakatem jest rakat drugi, trzeci, czy czwarty) również recytujemy taszahud, a po nim wypowiadamy jeszcze modlitwę o błogosławieństwo dla Proroka. Z racji, że jest to nasz ostatni rakat, modlitwę kończymy wykonując taslim – odwracamy twarz w prawo recytując: „As-salamu alejkum ła Rahmatullah” (Pokój i błogosławieństwo Allaha z tobą), a następnie w lewo ponownie wypowiadając: „As-salamu alejkum ła Rahmatullah.” W tym momencie zakończyliśmy modlitwę i możemy wznieść do Allaha nasze prośby i dziękczynienia.

 

Sura Al-Fatiha:

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdu lillahi rabbil alemin

Er rahmanir rahim

Maliki jełmid din

Ijjake na'budu ła ijjake nestain

Ihdinas siratal mustekim

Siratallezine en'amte alejhim ghajril maghdubi alejhim ła lad dallin.”

 

„W imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego.

Chwała niech będzie Allahowi, Panu światów.

Miłosiernemu, Litościwemu.

Królowi Dnia Sądu.

Tylko Ciebie czcimy, tylko Ciebie o pomoc prosimy.

Ukaż nam drogę prostą,

drogę tych, których obdarzyłeś łaskami, nie zaś tych, którzy zasłużyli na Twój gniew, ani tych, którzy błądzą.”

 

Taszahud:

Ettahijjaatu lillahi łas-salałatu łat-tajjibatu.

Assalamu alajka ajjuhan-nabijju ła rahmatullahi ła barakatu.

Assalamu alajna ła alaa ibadillahis-salihiin.

Eszhedu en la ilaha illallah

ła eszhedu enne Muhammadan abduhu ła Rasulu.”

 

„Wszelka cześć, modlitwy i dobre czyny należą się Allahowi.

Pokój niech będzie z tobą, o Proroku, oraz miłosierdzie i błogosławieństwo Allaha.

Pokój niech będzie z nami i z prawymi sługami Allaha.

Zaświadczam, że nie ma boga prócz Allaha

i zaświadczam, że Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem.”

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla Proroka (pokój Allaha z nim):

Allahumma salli ala Muhammad

ła ala ali Muhammadin,

kama sallajta ala Ibrahim

ła ala ali Ibrahim.

Innaka Hamidun Madżid.

Allahumma barik ala Muhammad

ła ala ali Muhammad,

kama barakta ala Ibrahim

ła ala ali Ibrahim.

Innaka Hamidun Madżid.”

 

„O Allah, pobłogosław Muhammadowi

i jego rodzinie

tak, jak pobłogosławiłeś Abrahamowi

i jego rodzinie.

Zaprawdę, Wychwalony jesteś i Wspaniały.

O Allah, bądź miłosierny dla Muhammada

i jego rodziny

tak, jak byłeś miłosierny dla Abrahama

i jego rodziny.

Zaprawdę, Wychwalony jesteś i Wspaniały.”

 

Warto skorzystać z poniższych nagrań, które pokazują krok po kroku jak się modlić i poprawnie czytać surę Al-Fatiha:

- Salat - modlitwa,

- Al-Fatiha.

 

1Sahih Abu Dałud

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates