Islam Religia Pokoju

Rodzaje i pory modlitw

Modlitwa jest jednym z pięciu filarów Islamu. Muzułmanie obowiązani są ofiarować pięć modlitw dziennie, a każdą z nich należy odprawić1 w określonym czasie. Te modlitwy to:

 

Fadżr – modlitwa o świcie

Zuhr – wczesnym popołudniem

Asr – późnym popołudniem

Maghrib – po zachodzie Słońca

Isza – modlitwa wieczorna

 

Konkretny czas na odmówienie modlitw na danym terytorium można znaleźć na stronie www.islamicfinder.org

 

Wyróżnia się dwa główne rodzaje modlitw:

Far'z - modlitwy obowiązkowe, których pominięcie jest grzechem,

 

Sunnet – modlitwy nadobowiązkowe, zalecane z racji, iż Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) miał zwyczaj odprawiać je regularnie. Nieofiarowanie tych modlitw nie jest grzechem, jednakże wdrożenie ich w życie wiąże się z dodatkowymi błogosławieństwami, łaskami, dlatego też są szczególnie zalecane.

 

Poniżej przedstawiamy układ modlitw wraz z liczbą ich rakatów, czyli podstawowych części:

 

Fadżr: sunnet (2 rakaty) + far'z (2 rakaty)

 

Zuhr: sunnet (4 rakaty) + far'z (4 rakaty) + sunnet (2 rakaty)

 

Asr: far'z (4 rakaty)

 

Maghrib: far'z (3 rakaty) + sunnet (2 rakaty)

 

Isza: far'z (4 rakaty) + sunnet (2 rakaty) + Łitr

 

Dodatkowo na koniec modlitwy Isza powinniśmy odmówić nadobowiązkową modlitwę nocną Łitr. Łitr to ostatnia modlitwa po modlitwie Isza a przed modlitwą Fadżr. Można ją odprawić wstając w nocy, lub nieco wcześniej zanim rozpocznie się czas na modlitwę Fadżr, albo po prostu po Isza wiedząc, że jest to nasza ostatnia modlitwa. Łitr składa się z nieparzystej liczby rakatów - co najmniej jednego.

 

Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) zrelacjonowała:

„Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nigdy nie był bardziej regularny i ścisły w ofiarowaniu nadobowiązkowych modlitw niż w dwóch nadobowıæzkowych rakatach przed modlitwą Fadżr.”2

 

Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł: „Dwa nadobowiązkowe rakaty o świcie są lepsze, niż cały ten świat i wszystko, co na nim się znajduje.”3

 

Allah zbuduje dom w Raju każdemu, kto będzie ofiarował dwanaście nadobowiązkowych rakatów w ciągu dnia i nocy. Oto one: dwa rakaty przed modlitwą Fadżr, cztery rakaty przed modlitwą Zuhr, dwa rakaty po modlitwie Zuhr, dwa rakaty po modlitwie Maghrib oraz dwa rakaty po modlitwie Isza.”4

 

Polecany artykuł:

Jak się modlić?

 

1 W Islamie modlitwa to nie tylko konkretne recytowane słowa, ale także ruchy. Stąd też fraza „odmawianie modlitwy” nie do końca oddaje znaczenie modlitwy w Islamie. Z tego względu na naszej stronie będziemy częściej używać sformułowań „ofiarować/odprawiać modlitwę.”

2 Sahih Buchari, tom 2, ks. 21, nr 260

3 Sahih Muslim, tom 1, ks. 4, nr 1573

4 Tirmizi, ks. Salat, nr 189; Nasai, ks. Qijamul-Lajl, nr 66; Ibn Madżah, ks. Iqama, nr 100

 

2023  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates