Islam Religia Pokoju

Jak pokonać Szatana?

 O wy, którzy wierzycie!

Chodźcie w pokoju wszyscy

i nie chodźcie śladami szatana!

Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym!”

{Koran, 2:208}

 

Szatan to stworzenie, które bezustannie usiłuje skorumpować ludzi, zniszczyć ich życie i pociągnąć za sobą w otchłań Piekła. By osiągnąć swój cel stosuje różnorakie techniki i nie zawaha się przed niczym - w końcu będąc z góry skazanym na wieczne potępienie nie ma niczego do stracenia. Trzeba być świadomym tego, że Szatan podchodzi do każdego, bez wyjątku. To nie prawda, że tylko ludzie złego charakteru oraz niewierzący są narażeni na jego działania, bowiem Iblis dokłada wszelkich starań i sięga po różne chwyty, by sprowadzić na złą drogę również ludzi bogobojnych.

Każdy człowiek jest inny i Szatan dobrze o tym wie, stąd też dostosowuje swe techniki do danej osoby i sytuacji. Prześledźmy zatem kilka głównych, można by powiedzieć, najbardziej „popularnych” metod Szatana, jakimi próbuje zwieść i zniszczyć ludzi.

 

1. Niezgoda

Stare przysłowie mówi: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje.” Nie dziwi więc, że Szatan usiłuje zburzyć pokój na ziemi wprowadzając pomiędzy ludzi niesnaski, nieporozumienia. By tego dokonać wznieca w ludziach podejrzliwość oraz negatywne myśli na temat innych, tak iż ludzie przestają się rozumieć, nie zależy im na pokojowych relacjach z innymi, stają się nieufni oraz niezdolni do dialogu. Warto zwrócić uwagę, że na tego typu działania Szatana szczególnie narażone są małżeństwa, ponieważ gdy małżonkowie stale się kłócą i nie potrafią dojść do porozumienia bardzo często skutkuje to rozpadem małżeństwa, całej rodziny, a to prowadzi do wyniszczenia i osłabienia całego społeczeństwa.

 

2. Gniew

Gniew to szatańska emocja. Iblis bardzo często sięga po tę metodę, ponieważ gdy ludzie się złoszczą i tracą nad sobą panowanie przestają trzeźwo myśleć i wtedy najczęściej robią coś, czego nigdy by się po sobie nie spodziewali i czego później gorzko żałują. Zauważmy, że najwięcej zbrodni jest popełnianych właśnie w afekcie – gdy człowiek nie potrafi poskromić swoich emocji, zwłaszcza gniewu. Każdy wybuch gniewu prowadzi do kolejnych, jeszcze bardziej destruktywnych sytuacji tym sposobem zamykając człowiekowi drogę do szczęścia i pokoju.

 

3. Lenistwo

Kolejną techniką, jaką wykorzystuje Szatan jest lenistwo. Próżnując ludzie nie tylko marnują swój cenny czas, lecz najczęściej wtedy przychodzą im do głowy różne niemądre pomysły, które nie przynoszą nic dobrego. Szatan w ten sposób zwalcza w człowieku wszelką ochotę, intencję do czynienia dobra oraz poświęcenia swego czasu na akty czci. Zwróćmy uwagę na to jak bardzo różnią się ludzie pracowici, którzy wykorzystują cały swój czas czyniąc dobro, pomagając innym, rozwijając swoje talenty, itd. od ludzi leniwych, którzy na nic nie mają ochoty, którym brak pomysłu na życie, którzy żerują na innych nie dając nic od siebie.

 

4. Arogancja

Duma, arogancja są znakami rozpoznawczymi Iblisa. To właśnie poprzez swoją arogancję został wygnany z Raju i wiecznie potępiony. Nie dziwi więc, że tak często wznieca w człowieku właśnie tę cechę. Pycha i arogancja sprawiają, że ludzie przestają myśleć o innych wywyższając się ponad nimi, uważając się za lepszych. Człowiek pełen arogancji sądzi, że nie musi nikogo słuchać, a nawet, że stoi ponad prawem. Taka osoba nie dba o sferę duchową i nie zależy jej na bliskim kontakcie z Bogiem oraz na wypełnianiu Jego woli, ponieważ sądzi, że jest mu to niepotrzebne.

 

5. Pragnienia

Ludzie podążając za swymi pragnieniami, namiętnościami zapominają o Stwórcy, o prawdziwym celu życia, o śmierci oraz Sądzie Ostatecznym. Stąd też Szatan przyozdabia im życie doczesne i podsyca w nich różne pragnienia namawiając do „używania życia.” Niestety obecnie wielu ludzi dało się wciągnąć w „wir życia” nadając błahostkom wielką wartość, traktując życie jak jedną wielką zabawę nie zauważając prawdziwych wartości i głębszego sensu istnienia.

 

6. Obojętność

Obojętność to choroba duszy, a Szatan jest jej nosicielem. Osoba wyzuta z wszelkich uczuć, a szczególnie empatii nie dba o innych, nie zależy jej na dobru drugiego człowieka. Obojętność przybiera różne formy: może to być znieczulica na ludzką krzywdę, problemy, obojętność na napomnienia, zasady, również na Boga. Każda z jej form wyniszcza człowieka i sieje spustoszenie w jego duszy. Ludzie obojętni są zagrożeniem nie tylko dla innych, ale także dla samych siebie.

 

7. Odciąganie od aktów czci

Z racji, iż wszelkie akty czci oraz dobre czyny przybliżają człowieka do Stwórcy oraz oczyszczają jego duszę, Szatan z wszelkich sił stara się im zapobiec. Dlatego też bardzo często da się zauważyć, że np. zamierzając wypełnić obowiązek modlitwy czy poświęcić chwilę na recytację Koranu dziwnym „zbiegiem okoliczności” człowiek staje się senny, zmęczony lub też przypomina sobie o innych sprawach, które dotychczas odkładał na później, natomiast w danej chwili nie mogą dłużej zwlekać.

 

8. Negatywne myśli

Szatan najczęściej sięga po tę metodę mając do czynienia z osobą głęboko wierzącą, mającą dobre intencje - osobą, która pragnie być blisko Boga i Mu się podobać. Każdy człowiek, nawet ten pobożny popełnia mniejsze lub większe grzechy, z tym że człowiek bogobojny żałuje swoich grzechów, prosi Stwórcę o przebaczenie i zamierza się poprawić. Szatan wykorzystuje sytuację grzechu, by wzbudzić w wierzącym negatywne myśli tak, by ten porzucił nadzieję i przestał się starać, a nawet wierzyć. Przykładowe „czarne myśli” to: Jestem złym człowiekiem, mam tyle grzechów na sumieniu. Bóg mi nie przebaczy – jest ich zbyt wiele, są one zbyt ciężkie. Nie ma sensu się nawet starać, bo i tak za jakiś czas znowu zgrzeszę.”

 

Jak widzimy Szatan jest bardzo pracowitym i inteligentnym stworzeniem. Sięga po różne metody dostosowując je do danego człowieka oraz sytuacji. Należy więc być czujnym i nigdy nie bagatelizować zagrożenia jakie za sobą niesie. Szatan próbuje zniszczyć każdego człowieka – nawet głęboko wierzącego. Aby się przed nim uchronić należy każdego dnia pracować nad własnym charakterem – niwelować swoje wady i słabości, uwypuklać zalety, budować dobre, pokojowe relacje z innymi, kontrolować negatywne emocje oraz pragnienia, spędzać jak najwięcej czasu w dobry, pożyteczny sposób, oddając się aktom czci i nigdy nie poddać się „czarnym myślom.” Każdy człowiek powinien obmyślić własną strategię walki z Szatanem dostosowaną do swojego charakteru. Trzeba jednak pamiętać, że aby wyjść z niej zwycięsko należy zawsze trzymać się blisko Boga, ponieważ:

 

Nie ma on bowiem żadnej władzy

nad tymi, którzy uwierzyli

i którzy ufają swojemu Panu.

Jego władza jest tylko nad tymi,

którzy biorą sobie jego za opiekuna

i którzy przez niego są bałwochwalcami.”

{Koran: 16:99-100}

 

Polecane artykuły:

- Kogo kusi Szatan?

- Imiona i atrybuty Szatana

Przekład Koranu: J. Bielawski

2024  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates