Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Post w Ramadanie

Ramadan jest dziewiątym miesiącem kalendarza muzułmańskiego. To właśnie w tym miesiącu Allah objawił Prorokowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pierwszy fragment Koranu.

Czytamy:

Miesiąc Ramadan (to ten), w którym został zesłany Koran,

droga prosta dla ludzi

oraz jasne dowody drogi prostej

i rozróżnienie.1

Zatem każdy, kto dostrzeże nadejście (nowego księżyca) tego miesiąca niechaj pości;

a ten, kto jest chory lub w podróży

- przez tę samą liczbę innych dni.

Allah chce dać wam ulgę,

a nie chce dla was utrudnienia,

i (chce) żebyście dopełnili tych dni

oraz wychwalali Allaha za to,

że naprowadził was na drogę prostą;

być może będziecie wdzięczni.”

{Koran, 2: 185}

 

Allah ustanowił Ramadan miesiącem postu, aby ludzie na zawsze pamiętali i celebrowali czas, kiedy to zostały zesłane nauki i drogowskazy Stwórcy.

 

Post w Ramadanie jest czwartym filarem Islamu, a zatem obowiązkiem każdego muzułmanina (bez względu na płeć), który osiągnął okres dojrzewania. W Islamie post oznacza całkowite wstrzymanie się od jedzenia, picia oraz współżycia seksualnego od świtu do zachodu Słońca.

 

Dozwolone wam jest nocą w czasie postu

zbliżać się do waszych żon.2

Są one dla was ubiorem

i wy jesteście ubiorem dla nich.

Allah wie, że oszukiwaliście samych siebie,

więc zwrócił się ku wam (z miłosierdziem)

i wybaczył wam.

Zatem obcujcie z nimi

i szukajcie tego, co przyznał wam Allah.

Jedzcie i pijcie

aż odróżnicie białą nitkę świtu od czarnej nitki (nocy).

Wtedy pośćcie aż do zachodu Słońca.(...)”

{Koran, 2: 187}

 

 

Trzeba podkreślić, iż Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie wprowadził nakazu poszczenia jako pierwszy, ponieważ wiadomo, że Jezus, Mojżesz, a nawet Abraham (pokój z nimi) pościli.

 

O wy, którzy wierzycie!

Jest wam przepisany post,

tak jak został przepisany tym,

którzy byli przed wami

- być może, wy będziecie bogobojni -”

{Koran, 2: 183}3

 

Naturalnym jest więc, że post od zawsze był nieodłącznym elementem życia sługów Bożych.

 

Jednak post w miesiącu Ramadan to nie tylko powstrzymywanie się od zaspokajania konkretnych potrzeb fizycznych, ale także czas głębokich refleksji i przemiany duchowej. Dlatego też szczególnie w tym miesiącu należy znaleźć dodatkowy czas na recytację Koranu, nadobowiązkowe modlitwy i pomoc bliźnim. Poszcząc musimy wystrzegać się obgadywania, kłamania i oczerniania.

 

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł:

Ten kto powstrzymuje się od jedzenia i picia, lecz nie zaprzestaje złych czynów i rozmów pełnych kłamstw, niech wie, że Allah nie potrzebuje takiego postu4.”5

 

Ramadan to czas szczególnych łask i błogosławieństw Allaha oraz szansa na zyskanie odpuszczenia grzechów.

 

Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Gdy miesiąc Ramadan się rozpoczyna, bramy niebios są otwarte, zaś bramy piekła zamknięte, a diabli są uwiązani.”6

 

 

 

1 Rozróżnienie pomiędzy dobrem a złem

2 Odbywać z nimi stosunek płciowy

3 Tłumaczenie wg. prof. J. Bielawskiego

4 Allah nie przyjmie jego postu

5 Sahih Buchari

6 Sahih Buchari

 

2019  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates