Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Katolicki ksiądz zostaje muzułmaninem

George Antony był katolickim księdzem na Sri Lance. Jest to człowiek oczytany, który zna Biblię tak dobrze, że nawet opowiadając nam swoją historię wielokrotnie cytował jej wersety. Co jednak musiało się stać, że duchowny z dziesięcioletnim stażem porzucił chrześcijaństwo, by zostać muzułmaninem?

Czytaj dalej...

Rodzina zalążkiem jedności

Tak jak monoteizm stanowi podstawę doktryny Islamu, tak też jedność jest podstawą islamskiego społeczeństwa. Można powiedzieć, że monoteizm jest doktrynalną jednością, a jedność jest społecznym monoteizmem. W relacjach człowieka z jego Panem, jedność to monoteizm, z kolei w stosunkach międzyludzkich, monoteizm to nic innego jak jedność, braterstwo. Dla wierzących idea jedności jest manifestacją monoteizmu. Rodzina również jest formą jedności, ponieważ by ją założyć potrzeba najpierw połączyć dwie osoby odmiennej płci.

Czytaj dalej...

Kompilacja Koranu

Koran posiada pewną charakterystyczną cechę, której brakuje Biblii oraz Torze. O tym jaka to cecha mówi dziewiąty wers sury Hidżr. Czytamy:

 

Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie

i My jesteśmy jego stróżami!”

{Koran, 15:9}

 

Przytoczony fragment informuje, iż Koran pozostanie zachowany bez jakichkolwiek zmian i jest to obietnica złożona przez Samego Allaha.

 

Czytaj dalej...

Islam w pigułce

Islam jest religią monoteistyczną (monoteizm - wiara w Jednego Boga). Słowo Islam pochodzi z języka arabskiego i oznacza „poddanie się woli Boga”. Muzułmanin (z arabskiego Muslim) to osoba, która tę wolę wypełnia. Islam nie jest religią wymyśloną przez człowieka, stąd też nazywanie Islamu “mahometanizmem” jest błędne, gdyż oznaczałoby to, że jej założycielem był Mahomet. Mahomet, a raczej Muhammad (tak brzmi naprawdę imię Proroka), był ostatnim prorokiem i wysłannikiem Boga. Muzułmanie mówią o Bogu Allah. Allah nie jest „imieniem Boga muzułmanów”; Allah w języku arabskim znaczy po prostu Jeden Bóg.

Newsletter

2017  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates